Leren, elke dag een avontuur!

Avontuurlijk aanbod

Alle Odyssescholen hebben zich ontwikkeld tot educatief kindcentrum. Sinne maakt deel uit van het nieuwe gebouwencomplex Campus Simmerdyk. Onze leerlingen krijgen vijf dagen per week een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang en activiteiten. In de Campus Simmerdyk werkt Sinne samen met onder meer kinderopvang, sportclubs en cuturele organistaies. Kinderen kunnen tot 19.00 uur terecht in de Campus Simmerdyk.

 

We hebben continue aandacht voor de doorgaande ontwikkeling van ieder kind. Elke leerling krijgt maatwerk: onderwijs dat perfect aansluit bij de eigen mogelijkheden en talenten, soepele afstemming tussen onderwijs en opvang én snelle hulp als het nodig is.