Een vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt de gymlessen bij ons op school. De hele motorische ontwikkeling wordt in kaart gebracht. De vakleerkracht is ook onze Rots & Water specialist.

Zwemmen is ook een onderdeel van het bewgingsonderwijs op het SO van SINNE. De leerlingen van de groepen 3-4 en 5-6, die geen diploma hebben, gaan 1x per week naar het zwembad met als doel een diploma te halen.