Combinatiegroepen

Onze SO afdeling 4-12 jaar bestaat uit 4 groepen. Per schoolvak wordt bekeken welke leerstroom (A,B of C/D) een leerling kan volgen in de eigen groep. De indeling van de groepen hangt onder meer af van de behoefte, mogelijkheden en leeftijd van leerlingen. Wordt een leerling 13 jaar, dan volgt een overstap naar de afdeling naar de afdeling VSO 13-20 jaar. Leerlingen komen in een groep met leeftijdsgenoten, ook wordt gekeken naar de sociaal- emotionele behoefte.