SINNE; speciaal omdat jij bijzonder bent

Dit is SINNE

SINNE kenmerkt zich door het feit dat iedere leerling een maatschappelijke toekomst tegemoet gaat. SINNE is er voor de speciale leerling en biedt zowel onderwijs als zorg. Ieder kind zijn eigen arrangement voor leren, wonen, burgerschap, werken en vrije tijd. SINNE is speciaal, omdat jij bijzonder bent!

 

SINNE is een openbare school voor zeer speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden, die al dan niet meervoudig gehandicapt zijn. SINNE valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs; Odyssee.

Leerlingen op SINNE ondervinden vaak problemen bij het aanleren van vaardigheden. Wij sluiten exact aan bij wat de onze leelringen nodig hebben, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit betekent " ZORG IN HET HART VAN DE SCHOOL" 

 

Sinds 2012 zitten we in een prachtig nieuw gebouw aan de Simmerdyk. De aanzuigende werking van de nieuwbouw evanals de kwaliteit van ons onderwijs(programma) heeft er toe geleid dat SINNE is gegroeid. Omdat we de groepen niet te groot willen laten worden om het veilige schoolklimaat te waarborgen, zijn er twee nieuwe lokalen in aanbouw.

De start van schooljaar 2017- 2018, is met 11 groepen, 5 groepen SO (t/m 12 jaar) en 6 groepen VSO (12 t/m 18/ 20 jaar), met in totaal ongeveer 120 leerlingen. SINNE heeft een groot kwalitatief goed team.

 

Ieder kind heeft unieke talenten, ieder kind is anders. SINNE motiveert leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. We focussen vooral op wat leerlingen kunnen om zo hun talenten naar boven te halen.

Om het beste uit uw kind te halen, bieden we onderwijs en ondersteuning op maat. Iedere leerling krijgt een eigen plan met uitdagende doelen, een OPP (OntwikkelingsPerpectiefPlan)

Wij willen onze leerlingen zo optimaal mogelijk ondersteunen in de groei naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid op de gebieden, wonen, werken, goed burgerschap en vrije tijd.

 

 

  • Elke leerling krijgt de juist aandacht en ondersteuning.
  • We bieden een mooie combinatie van onderwijs, opvang en activiteiten.
  • Elke dag investeren we in topkwaliteit.
  • Professioneel personeel vormt de basis van onze school.
  • We werken met slimme, nieuwe onderwijsvormen.
  • Samenwerking met ouders en open communicatie staan centraal.