De MR

Via de MR heeft u recht op inspraak betreffende het reilen en zeilen binnen de school. De MR biedt u als ouder/ verzorger de mogelijkheid mee te denken en te praten over het beleid. Dit geldt ook voor het personeel.

Onze MR betaat uit 6 leden, 3 ouders en 3 personeelsleden. Zij vergaderen ongeveer acht keer per jaar, meestal 's avonds. Eén van de directieleden kan daarbij aanwezig zijn. De MR heeft een wettelijk advies- en/ of instemmingsrecht dat regelementair is vastgelegd. Dit regelement ligt op school ter inzage. De MR vergaderingen zijn in principe openbaar. Iedere belangstellende kan deze dus bijwonen.

 

Daarnaast wordt er ieder jaar een verslag aan de ouders/ verzorgers, het personeel en het bestuur aangeboden. De leden van de MR hebben zitting voor 2 jaar, daarna is verlenging mogelijk tot maximaal een periode van 6 jaar indien er geen bezwaren zijn. Ouders/ verzorgers kunnen opgeroepen worden zich kandidaat te stellen. Bij aanmelding van meer kandidaten dan het aantal beschikbare plaatsen vogt een verkiezingsronde. Dit zelfde geldt in principe ook voor het personeel. Er kan op verzoek een gerichte korte curcus worden gevolgd.

 

De MR houdt zich bezig met:

  • de interne organisatie van de voorzieningen voor de leerlingen
  • het meedenken over de begroting van de school
  • het meedenken over de formatie van de school
  •