Jeugdgezondheidszorg

Leerlingen maken in hun schoolaar grote ontwikkelingen door. Zowel lichamelijk als geestelijk is de leerling in de groei. Alle leerlingen die in Sneek wonen of naar school gaan worden daarom op vaste momenten opgeroepen voor een onderzoek door de jeugdgezondheidsdienst. Zo kunnen in een vroeg stadium bedreigingen voor een gezonde ontwikkeling worden aangespoord en eventueel passende maatregelen genomen worden.

 

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de JGZ geven voorlichting en advies aan de kinderen en iedereen die bij het opgroeien betrokken is. Zij zijn experts op het gebied van gezondheid, gedrag en leefomgevingen en worden vaak nauw betrokken bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld opvoedondersteuning, gezond gewicht, verzuim, begeleiding en alcohol, drugd en roken.

 

Datum van onderzoek hangt vaak samen met toelating na indicatie of herindicatie en wordt in overleg met school gepand zodat de uitslagen en bevindingen besproken kunnen worden tijdens de vergaderingen van de CvB.

 

Tijdens deze onderzoeken wordt onder meer gekeken naar lengte, gewicht, gehoor en gezichtsvermogen. Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind? Dan kunt u ook buiten de onderzoeken contact opnemen met de schoolarts of verpleegkundige. Bijvoorbeeld tijdens het telefonisch spreekuur.