Leerlingenvervoer

Omdat uit de hele Noord, West en Zuidwesthoek de leerlingen de school bezoeken, hebben zij recht op (aangepast) vervoer naar en van school. Er zijn twee mogelijkheden:

 

  1. De leerlingen maken gebruik van aangepast vervoer door busjes en taxi's. De diverse gemeenten inventariseren jaarlijks welke leerlingen vervoerd dienen te worden en benadert hierover taxivervoersbedrijven. De gemeente sluit de contracten af met de diverse bedrijven. Ouders vullen het door de gemeente verstrekte formulier in.
  2. De leerlingen reizen zelfstandig. Alleen als het verantwoord is, komen de oudere leerlingen, na overleg met ouders, zelfstandig naar school. Vergoedingen voor het abonnement voor het openbaar vervoer kunnen worden aangevraagd bij de gemeente. Op het gemeentehuis van uw gemeente zijn formulieren verkrijgbaar.