Organisatie SINNE

SINNE is één van de twaalf Odysseescholen en maakt onderdeel uit van Campus Simmerdyk. Sinds oktober 2012 is SINNE gevestigd aan de Simmeryk 5 en door middel van een traverse verbonden met SBO WetterWille.

 

De SO afdeling is gesitueerd op de benedenverdieping. De meeste activiteiten worden voor deze leerlingen aangeboden indien nodig binnen de stamgroep, hoewel lezen en rekenen op niveau  groepsdoorbrekend worden gegeven.

De lessen worden gegeven door middel van directe instructie. De groepsgrootte is afhankelijk van de beschikbare ruimte in het lokaal, de leeftijd, de problematiek en de sociaal emotionele beleving van de leerlingen. De groepen worden zorgvuldig ingedeeld waarbij rekening wordt gehouden met de volgende criteria:

 

  • de pedagogische behoeften van de leerlingen (structuur, duidelijkheid, veel affectie);
  • de mogelijkheden van de leerlingen (veel of minder cognitieve vaardigheden);
  • evenwichtige samenstelling van de groep;
  • de (sociaal emotionele) leeftijd van de leerlingen.

 

Op de benedenverdieping vind je ook de logopediste, de spelagoog, het TEACCH lokaal, de keuken en 2 technieklokalen. 

 

De VSO leerlingen maken gebruik van de bovenverdieping. Met de groei van het aantal leerlingen zijn er 2 nieuwe lokalen bijgebouwd. Ook is er op de bovenverdieping een MSA (Multi Sensorische Activerings) ruimte en een huishoudkunde lokaal.