Het Ouderplatform

Graag stellen wij ons aan u voor!

 

In november 2015 hebben wij, op initiatief van Fried Didden, het ouderplatform opgericht. Het ouderplatform is bedoeld om de samenwerking met de school te verstevigen en bijdragen te leveren aan een zo breed mogelijk gedragen school door de leerkrachten, onze kinderen en ouders/verzorgers. Daarnaast wil het ouderplatform wederzijdse ondersteuning van en door ouders bevorderen.

We hebben als platform enige tijd ervaring opgedaan om elkaar te leren kennen en een goede samenwerking met de school op te bouwen. We vonden het tijd om onze bekendheid te vergroten en met ouders/ verzorgers een volgende stap te maken. Op 1 juni jongstleden was de eerste ouderavond georganiseerd door het ouderplatform een feit.

 

Deze ouderavond was vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Omdat wij allemaal weten hoe het is als je kind een beperking heeft. Er waren vragen, adviezen en tips. De ouderavond werd door alle betrokkenen als zeer geslaagd ervaren en het was zeker voor herhaling vatbaar. Omdat de behoefte aan contact met andere ouders er zeker is willen wij als ouderplatform kijken of er mogelijkheid is om op regelmatige basis een zogenaamd oudercafé te organiseren. Naast andere thema-­avonden die wij nog willen organiseren.

 

De Ouderplatform Thema- avond van 12 oktober a.s. wordt verplaatst naar woensdag 9 november.

Op woensdag 18 januari 2017 en woensdag 19 april vindt er een oudercafe plaats.

 

Binnen het ouderplatform is nog ruimte voor enthousiaste ouders die mee willen denken. Dus heeft u tijd en lijkt het u iets neem dan vrijblijvend contact op met één van de leden van het ouderplatform.

 

Fried Didden:0515-­‐420875

Monique de Lange: 0514-­‐785082