BELANGRIJKE DATA

Goede Vrijdag

30 maart

Leerlingen vrij

Paasmaandag

2 april

Leerlingen vrij

Dinsdag

3 april

Studiedag, leerlingen vrij

Woensdag

11 april

Gebarenworkshop

Vrijdag

13 april

Kok in de klas

Vrijdag

20 april

Koningsspelen/ Belibje it mar

Donderdag

26 april

Feestelijke Ouderavond SO

Vrijdag

27 april t/m 11 mei

Meivakantie