KONINGSSPELEN / BELIBJE IT MAR

Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. SO en VSO starten met een gezamenlijk ontbijt. Na de openingsdans gaan de SO-groepen naar de kinderboerderij. Voor de VSO-groepen en de leerlingen van SO 7-8 zijn er allerlei (sportieve) activiteiten op locatie. U krijgt nog nadere informatie.