We hebben twee nieuwe leerlingen op SINNE: Welmoed in VSO 1/2A en Wietse in VSO 2. Welkom op school!

 

Donderdag 15 februari is juf Miranda in het huwelijk getreden met haar Age. Veel geluk gewenst samen met jullie twee zoons!

Juf Eke gaat eind maart met zwangerschapsverlof, nadere info m.b.t. haar vervanging volgt binnenkort.

In maart doen de VSO-groepen en SO 7-8 mee met de lesprogramma’s van

“Ik eet het beter”. Dit is een educatief platform van Albert Heyn dat in samenwerking met het voedingscentrum lesprogramma's ontwikkelt om de leerling actief aan te zetten tot een gezonde leefstijl. Thema’s zijn o.a. de moestuin, smaakproeven en Testlab. VSO 2- en 3 sluiten deze lessen gezamenlijk af met een gezonde klassenlunch op 22 maart.

Meer informatie: https://www.ikeethetbeter.nl/

De voorjaarsvakantie is van 26 februari t/m 2 maart.

Maandag 5 maart verwachten we alle leerlingen weer op school.

Maandag 5 maart is er een MR vergadering.