VOORAANKONDING APRIL

Paasmaandag 2 april zijn de leerlingen vrij.

Dinsdag 3 april is een studiedag voor het team, de leerlingen zijn die dag vrij.

Feestelijke ouderavond donderdag 26 april, nadere informatie volgt.