Nu het veel frisser is buiten is het belangrijk dat de leerlingen altijd een jas en/of regenkleding bij zich hebben. Dit i.v.m. pauzes, stages en praktijklessen.

Juf Nathalie en haar partner Menno hebben op 6 oktober een zoon gekregen: Yannick Joël! Alles is prima!

Op dinsdag- en donderdagmiddag verzorgt Wille! speciale kinderopvang opvang van leerlingen van SINNE op school. Heeft u belangstelling dan kunt u telefonisch contact met hen opnemen. t: 0515 430630.

Dinsdag 31 oktober is er een MR vergadering. Wilt u iets inbrengen voor deze vergadering dan kunt u ons bereiken via: mrsinne@odysseecloud.onmicrosoft.com

Donderdag 2 november komen de Cliniclowns langs met het Klein Zintuigenorgkest bij de groepen VSO B blauw en- paars.