Op 5 november start de SO met het thema Feesten

Het ouderplatform organiseert op woensdagavond 7 november een ouderbijeenkomst over de ervaringen van uw kind op school en thuis. U heeft de uitnodiging ontvangen en bent van harte welkom!

Maandag 12 november zijn de SO leerlingen vrij i.v.m. een studiedag.

Van 13 november t/m 20 april doet SINNE mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. Het doel is het stimuleren van het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De leerlingen krijgen gedurende 20 weken, een aantal dagen per week, groente en fruit aangeboden.

Kijk op www.euschoolfruit.nl voor meer informatie.

MR

Bedankt mw. van Dijk voor uw bijdrage aan de MR, vanaf november verwelkomen wij mw. v.d. Meulen als nieuw lid in de oudergeleding van de MR. Ook binnen de personeelsgeleding heeft een wisseling plaatsgevonden, mw. v.d. Zee neemt de plek in van mw. de Ree.

Dinsdag 20 november vergadert de MR van SINNE.

Contactadres MR: m.bouma@sinnesneek.nl