Gegevens

Wanneer er wijzigingen zijn in uw gegevens van bv. adres, telefoonnummer of emailadres, wilt u dit dat aan de administratie doorgeven? Dat kan telefonisch of via administratie@sinnesneek.nl