MR

Bedankt mw. van Dijk voor uw bijdrage aan de MR, vanaf november verwelkomen wij mw. v.d. Meulen als nieuw lid in de oudergeleding van de MR. Ook binnen de personeelsgeleding heeft een wisseling plaatsgevonden, mw. v.d. Zee neemt de plek in van mw. de Ree.

Dinsdag 20 november vergadert de MR van SINNE.

Contactadres MR: m.bouma@sinnesneek.nl