• Juf Riët is bevallen van een zoon: Jop! 
  • Per 14 september hebben we afscheid genomen van meester Marten, vakleerkracht lichamelijke opvoeding.
  • Juf Nathalie is half september met zwangerschapsverlof gegaan. 
  • Juf Petra (adjunct directeur WetterWille) werkt op dinsdag en woensdag voor SINNE...

 

 

Alle ouders hebben de schoolgids/jaarkalender 2017-2018 ontvangen. Deze informeert u over alle wettelijke en praktische informatie die van belang is voor u of uw kind(eren).

Op de website van SINNE is tevens een link geplaatst naar de schoolgids en als u op lees meer drukt, dan komt u hier ook.

 

 

Wanneer er wijzigingen zijn in de persoongegevens van ouders en/of leerlingen, zoals telefoonnummer, emailadres etc. wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven? B.v.d.

 

Juf Sippy, van de administratie (bevoegd leerkracht) gaat de anderstalige leerlingen extra trainen in het Nederlands, na overleg en met materiaal van Master Amiko

Op 4 september zijn de Gouden Weken gestart waarin we extra investeren in positieve groepsvorming en oudercontact. Het doel is om een fijne sfeer te creëren in de groep waar we een heel jaar plezier van hebben.