Wijziging persoonsgegevens

Wanneer er wijzigingen zijn in de persoongegevens van ouders en/of leerlingen, zoals telefoonnummer, emailadres etc. wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven? B.v.d.