SCHOOLGELD

Betaling van het schoolgeld is ook mogelijk in termijnen. Hierover kunt u contact opnemen met de administratie van SINNE.