Op derde kerstavond, zaterdag 27 december aanstaande, organiseert Rotary Sneek samen met vele organisaties en verenigingen een tocht vol belevingen door Sneek. Het initiatief komt voort uit het aanstaande lustrum van Rotary Sneek. “‘Sneek op ‘e strún’ is niet zomaar een avondwandeling door de stad, maar een ervaring op zich” aldus Robert Kliphuis namens de organisatie.

De leerlingen van groep 5-6 hebben zelf pepernoten gebakken met de hulp van de leerlingen die de VSO Kookmodule volgen.

In het kader van het thema Verkeer hebben de VSO B2 leerlingen een les Fietstechniek gehad.

07-11-2013            Opgericht:              de Stichting Conventband

 

Dankzij het initatief van de Lions uit Sneek, die begin 2013 een sponsorloop organiseerden voor de leerlingen van de brede school Duinterpen wordt er een mooi bedrag overgemaakt naar de rekening van de Conventband, wat door de NSGK verdubbeld(!) wordt. We kunnen los!

 

Op 12 juni 2014 was dan het eerste officiele optreden in Theater Sneek. De bekroning op een jaar oefenen en leren! Ook voor iedereen die de band heeft gesteund in de afgelopen periode was het genieten. De Conventband bestaat op dat moment uit leerlingen van (V)SO SINNE uit Sneek. Er speelt al een tijdje de vraag of we dit project niet moeten uitbreiden naar andere scholen en in mei 2015 komt de Piet Bakkerschool in beeld.

Het toevoegen van de Piet Bakkerschool is een mijlpaal voor de stichting. Natuurlijk betekenen meer leerlingen, meer instrumenten, meer ruimte en, logisch, meer geld.

Gelukkig hebben we een aantal sponsors en donateurs die ons ondersteunen en die het mogelijk maken dat we dit kunnen doen. We krijgen spontane giften van mensen die de Conventband een warm hart toedragen.

Er komen twee ‘kweekvijvers’ waarin kinderen zitten die op den duur door kunnen stromen naar de Conventband.

We praten over de aanschaf van instrumenten, over een lesmethode voor de band, over een nieuwe opzet van de Conventband, met een nieuwe naam en met daarin mogelijk plaats voor een jeugdband en nog veel meer!

Fultura komt in beeld (oude locatie van de Klokslag).Er is zelfs opslag voor de instrumenten.

Per schooljaar 2016-2017 maken we voor de kweekvijvers gebruik van deze ruimte, die heerlijk dichtbij de scholen is. De Conventbandleden oefenen in het Atrium.

 

Bestuurswisselingen en wisselingen in instructie maakt dat we even pas op de plaats moeten doen, de taken worden opnieuw verdeeld en voorzichtig pakken we de draad weer op.

 

Het bestuur neemt een kijkje in de keuken bij Skoar, (een koor voor mensen met een beperking) en er is een delegatie op bezoek geweest bij de Yostiband. Beide bezoeken waren erg waardevol en hebben ons zeker weer geinspireerd.

Inmiddels ligt er een beleidsplan (inclusief huishoudelijk regelement), een jaaragenda en een structuurplan*.

 

Het ligt in de bedoeling 1 x per jaar in mei een bijeenkomst te organiseren voor instructie, directie/afgevaardigde van de beide scholen, en sponsoren en donateurs. Hier wordt geevalueerd a.d.h.v. een jaarverslag van de secretaris  en kijken we vooruit naar het komende schooljaar. Ook wordt er financieel verantwoording afgelegd en is er een bestuursverkiezing.  (Interesse? Zie de vacante functies en bel ons!) Mocht u als ouder ook hierbij aanwezig willen zijn, laat ons dat dan even weten.

 

Na deze eerste nieuwsbrief, hopen we u ieder half jaar in het kort te kunnen bijpraten over de Conventband zodat u vanaf nu beter op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van deze  bijzondere band.

Wilt u meer informatie, wilt u ons financieel steunen of wilt u eens een bestuursvergadering meedraaien om te zien of het iets voor u is? Gewoon bellen of mailen!

 

 

Met muzikale groet,

Het bestuur.

 

Yvonne de Boer

Secretaris

 

--------------------

Monica de Jong

Penningmeester

 

--------------------

Jeltsje Piersma

Algemeen bestuurslid

 

 

 

Vacant :  functie van Voorzitter met als taak Algehele dagelijkse leiding samen met secretaris en penningmeester.

Vacant:   functie van Algemeen bestuurslid  met als taak PR/Media en Management

 

 

*wilt u (een van) deze stukken ontvangen, dan graag een kort berichtje.