‘t Sintsje peuteropvang Plus +

Uw kind is van harte welkom bij’ t Sintsje,  peuteropvang Plus + , voor kinderen vanaf  2 jaar, die extra aandacht nodig hebben.

Dat kan zijn door een beperking  en/of door een  ontwikkelingsstoornis,- of achterstand.

 

Woensdagochtend

Elke woensdagochtend  is er voor deze peuters een speelse  opvang op Sinne.

Gespecialiseerde  “juffen”  organiseren de ochtend met een vast, overzichtelijk programma voor een kleine  groep peuters.

Een programma met muziek, het ervaren van verschillende materialen, het  ervaren en ontdekken via spel, creatief spel, voorlezen,  muziek en beweging en  buitenspel.

Mèt alle extra  aandacht en verzorging die deze peuters  nodig hebben.

En hoe leuk is het dat er ook vriendjes en vriendinnetjes zijn?

Natuurlijk is er ook een moment om gezellig samen fruit te eten.

 

Vanaf negen uur zijn de peuters welkom en staat er een kopje koffie/thee klaar voor de ouders.

Om kwart over negen start het programma.

De kinderen kunnen vanaf half twaalf weer worden opgehaald, waarbij er tijd is om informatie over te dragen. Uw peuter krijgt ook altijd een verslagje mee naar huis.

 

Locatie ‘t Sintsje peuteropvang Plus +

De opvang is op Sinne, school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in Sneek, in het lokaal van de kleuters.

Een kleurig lokaal met een poppenhoek, een bouwhoek, een zandbak ,speelgoed etc.

Aan het lokaal grenst een buitenspeelruimte en ze kunnen spelen in de snoezel ruimte (MSA ruimte, Multi Sensorische Activiteit).

 

Beschikking gemeente

Voor deze opvang is een beschikking ( PGB of ZIN)  nodig van de gemeente.

Wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag. Als u het prettig vindt, zijn wij aanwezig bij het gesprek met de medewerker van het gebiedsteam.

Wanneer de  beschikking is ontvangen kan uw peuter direct worden geplaatst.

 

Wanneer komt een kind in aanmerking voor ’t Sintjse peuteropvang Plus+ ?

Als u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor ‘t Sintsje peuteropvang Plus +  dan kunt u even contact met ons  opnemen. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden.

Een informatie,- of kennismakingsgesprek vindt bij voorkeur plaats op woensdagochtend, zodat u meteen een kijkje kunt nemen op de peuteropvang.

 

Belangstelling? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

‘t Sintsje peuteropvang Plus +

Locatie Sinne

Simmerdyk 5  
8601 ZP Sneek

(0515) 859 890

email: bs-ries @sinnesneek.nl

wwww.sinnesneek.nl