Sensopatisch spel

Parallel aan de verschillende ontwikkelingsstadia verloopt het sensopatisch spel, dit is spelend omgaan met vormloze materialen. Voor kinderen is het sensopatisch van wezenlijk belang, alleen al door het plezier en de ontspanning die het geeft. Dit spel is een hele directe vorm van ervaren, omdat het zo aan den lijve is.

 

Bij sensopatische materialen valt te denken aan: verf, water, zand, klein, scheerschuim, een bak rijst, macaroni, bonen, enz.

Ook natuurelementen zijn essentieel om de lijfelijke ervaringen uit te breiden: warmte en kou ervaren, rollen in hooi of gras, spelen in bladeren, etc.

 

Sensopatisch spel is er op gericht reactie te lokken via tast, reuk, smaak, gehoor en het gezichtsvermogen. Dit spel begint met pakken, voelen, manipuleren met verschillende materialen. Het meest basale doel is het ontvankelijk zijn voor tactiele stimuli.

Een doorleefd ik-gevoel onstaat door aanraking. Dit begint dus als heel jong met lijfelijke ervaringen.

Door deze lijfelijke ervaringen worden zintuigen actief gestimuleerd, de ervaringswereld wordt uitgebreid. Het zich prettig voelen naar aanleiding van het omgaan met ongevormd materiaal is een aanknopingpunt voor contactopbouw.

 

Bewegingsspelen stimuleren op een lichte, speelse en concrete manier het lichaamsbewustzijn, de lichaamsbeheersing en de contactvaardigheden.

Lichaamsbewustzijn helpt het kind vertrouwen en controle te krijgen over zijn/ haar lichaam (beheersing) en maakt het klaas zijn/ haar omgeving te ontdekken (ontwikkeling contactvaardigheden). Ervaringen met sensopatisch materiaal kunnen met het hele lijf worden opgedaan.

 

Een affectief klimaat en positieve aanmoediging leiden tot zelfstandig exploreren en leren, waarbij veiligheid, geborgenheid en acceptatie vanuit de omgevingvoorwaarden zijn om de wereld te verkennen.

 

Tijdens het contact met bijv. zand en water worden bewegingservaringen opgedaan en gestimuleerd;

 • zintuiglijk van aard,
 • nieuwe tactiele ervaringen kunnen de leefwereld verruimen,
 • vaardigheden weten te vertalen naar ‘prikkelen van nieuwsgierigheid’ of ‘uitnodigen tot reageren’,
 • vaardigheden van ondergeschikt belang.

 

Gewaarwording, willen reageren en plezierbeleving staan voorop. Later onstaat de combinatie met andere materialen en zie je de fade van spelend omgaan: bijv. bij het vullen en leeggieten met water en zand.   Bewegingservaringen worden uitgebreid d.m.v. spelletjes, al dan niet ondersteund met muziek. Door te bewegen of door bewogen te worden;
 • ben je bewust van je eigen lichaam en van je omgeving,
 • wordt je motoriek gestimuleerd evenals je zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen,
 • leer je te oriënteren in de ruimte,
 • kun je invloed uitoefenen op de omgeving (o.a. sociaal aspect)
 • leer je omgaan met lichaamsbeheersing en concentratie

 

Voor welke leerlingen is sensopatisch spel?

 • Leerlingen die kliederspelletjes vermijden of juist extreme mate opzoeken
 • Leerlingen die moeite hebben mat tactiele discriminatie
 • Leerlingen die overgevoelig zijn voor geuren
 • Leerlingen met onvoldoende lichaamsbewustzijn

 

Sensopatisch spel wordt gegeven in overleg met de spelagoog.