TEACCH

 

TEACCH

 

TEACCH staat voor: Treatment and education of autistic and related communication handicaped Children. Vrij vertaald komt het erop neer dat Teacch binnen Sinne staat voor onderwijs aan autistische en verwante communicatief gehandicapte kinderen.

 

Teacch is iets wat eigenlijk door de hele school wordt doorgevoerd denk hierbij aan;

 • Een foto bij de kapstok waar de jas moet hangen
 • Foto’s op de laatjes/kasten met materialen erin
 • Foto’s op stoel en tafeltje
 • Een foto op de deur van de klas met de leerkracht en de leerlingen
 • Extra picto’s op het bord als er iemand op bezoek komt of ziek is
 • Een eigen pictoplank voor leerlingen die dit nodig hebben
 • Persoonlijke roosters
 • Picto’s in de keuken,
 • Picto’s op de deur bij overhead ruimtes,
 • Foto’s van personeel bij de overhead ruimtes

           

Leerlingen komen altijd bij Teacch a.d.h.v. een hulpvraag vanuit de klas. Er wordt dan gekeken naar wat deze vraag is en hierbij wordt een doel gesteld. Dit kan zijn op gebied van zelfstandig, sociale vaardigheid of psycho-educatie.

 

Zelfstandigheidtraining:

Iedere leerling heeft een eigen werkhoek met een ladekast en een glazen scherm.

Dit beschermt hen voor afleiding en storende prikkels. Er wordt gewerkt volgens de TEACCH- methode. Voor elke leerling zijn er drie lades met opdrachten, die ze volgens vaste volgorde moeten afwerken op de magneetstrip boven de werkplek  hangen picto’s ter visuele ondersteuning. In het derde lade zit een belonende opdracht, dit is de ontspanningsopdracht. Hierdoor worden de leerlingen tot goed werken gestimuleerd. De opdrachten in de 1e en 2e lade zijn aangepast aan het niveau van de leerling en kunnen variëren van taal en rekenopgaven tot oefeningen ter bevordering van motoriek en werkhouding of gebruik van de zintuigen, enz. het zogenaamde ontwikkelingsmateriaal. Deze manier van zelfstandigheidstraining wordt tevens gebruikt bij leerlingen met werkhoudingsproblematiek zonder autisme.

 

Binnen de Teacch ruimte is een duidelijk structuur in;

 

 • In ruimte
 1. Een (vaste) plek om te werken    
 2. Een (vaste) plek om te spelen
 3. Vaste opbergplekken
 4. Een ‘lege’ werktafel

 

 • In tijd
 1. Picto’s
 2. Agenda (eventueel picto agenda)
 3. Planbord/ pictoplank
 4. Verwijzers
 5. Duidelijk begin en duidelijk eind
 6. Timetimer

 

 • In activiteit/leerstof
 1. Begin en eind moet duidelijk zijn
 2. De volgorde
 3. De regels
 4. Kleine hoeveelheden tegelijk
 5. Geen nodeloze ‘franje’

 

 • In sociale interactie en houding leerkracht,

     Duidelijk zijn in:

 1. Waar
 2. Wat (en daarna)
 3. Hoeveel
 4. Hoelang
 5. Hoe organiseren
 6. Met wie

 

Hierbij is visualiseren erg belangrijk. De leerling heeft meer nodig dan taal om de opdracht goed te begrijpen en dus ook goed uit te kunnen voeren.

 

Sociale vaardigheidstraining:

Deze training wordt aangeboden met de methode Transporters, dit is een krachtige ondersteunende methode om kinderen met ASS te begeleiden in het (leren) herkennen en begrijpen van emoties en gezichtsuitdrukkingen. De methode is gebaseerd op de voorkeur voor systematiseren bij kinderen met ASS (versus empathie bij kinderen zonder ASS). Kinderen met autisme houden van voorspelbaarheid en vaak ook van vervoermiddelen. Vooral vervoermiddelen die zich voorspelbaar voortbewegen, zoals trams, treinen en kabelbanen. De methode The Transporters maakt daarom gebruik van geanimeerde vervoermiddelen met menselijke gezichten. Kinderen die het niet prettig vinden om te kijken naar de onvoorspelbare gezichten van mensen, worden aangemoedigd dit wél te doen omdat de gezichten geplaatst zijn op leuke en voorspelbare vervoermiddelen.

 

Psycho-educatie:

De psycho-educatie wordt aangeboden met de methode “ik ben speciaal”.

Ik ben speciaal is een programma voor psycho-educatie met als doel personen met autisme zelfkennis bij te brengen, kennis van (het eigen) autisme en hoe ermee om te gaan. De leerling met autisme doorloopt samen met de Teacch deskundige de verschillende werkbladen. Ik ben speciaal wordt op maat en geïndividualiseerd aangeboden. Zo ontstaat telkens een uniek en creatief boek. 

 

Teacch deskundigen;

 

Jeltina Sieswerda en

Jolanda Dalhuizen