Vakantie, verlof en ziekmelding.

 

vakantie

schooljaar 2016- 2017

herfst

15 t/m 23 oktober 2016

kerst

24 dec 2015 t/m 8 jan 2017

voorjaar

18 feb  t/m 26 februari  2017

pasen

16 + 17 april 2017

mei 22 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaart

25 + 26 mei 2017

Pinksteren 5 juni 2017

zomer

22 juli t/m 3 september 2017

   

 

Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen. Zie voor de gedetailleerde planning de activiteitenkalender op de homepage van de scholen.

 

Ziekmelden en verlof

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Belt u dan voor 07.30 uur met het vervoersbedrijf dat uw kind naar school brengt (indien van toepassing). Tussen 08.00 en uiterlijk 08.30 uur kunt u de school bellen om uw kind af te melden.

 

Is een leerling zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden aan de leerplichtambtenaar. In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan krijgen.

 

In bijzonder gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, kijkt u dan voor meer informatie op www.leerplicht.net.


Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.