Vakantie, verlof en ziekmelding.

Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen.

Zie voor de gedetailleerde planning op de PDF Documentsinne kalender17-18 [def LR].pdf

 

Ziekmelden en verlof

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Belt u dan voor 07.30 uur met het vervoersbedrijf dat uw kind naar school brengt (indien van toepassing). Tussen 08.00 en uiterlijk 08.30 uur kunt u de school bellen om uw kind af te melden.

 

Is een leerling zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden aan de leerplichtambtenaar. In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan krijgen.

 

In bijzonder gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, kijkt u dan voor meer informatie op www.leerplicht.net.


Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.