Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

ABC Methodiek

Conflictgedrag kan uitlopen op agressie. Agressiehantering is een onderwerp wat veel aandacht krijgt bij ons op school, in de media en de samenleving. Hierbij maken we gebruik van de ABC methodiek, het team van SINNE is gecertificeerd voor de ABC Methodiek.

ABC staat voor Agressievisie, Beroepshouding en Communicatie. Het richt zich op het voorkomen van en omgaan met frustratie en agressie. Frustratie, boosheid en agressie komen nu eenmaal voor, dat is een gegeven. Dit kunnen we niet voorkomen. Dat hoeft ook niet. De manier waarop we ermee omgaan kunnen we wel beïnvloeden. De ABC-methodiek werkt met een duidelijke visie over het preventief hanteren van agressie.  Voor al onze leerlingen en medewerkers willen we een veilig pedagogisch klimaat creëren. We willen leerlingen leren omgaan met spanningen en conflicten en rekening met elkaar te houden. Dit vraagt van leerkrachten vaardigheden om “conflictgedrag” te voorkomen en er effectief mee om te gaan. Dit vraagt een beroepshouding van het team van SINNE en een goede communicatie waarin afspraken worden gemaakt.