Europees Sociaal Fonds (ESF) en REACT- EU

De gemeente Leeuwarden heeft subside aangevraagd voor de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio Friesland.

Ook SINNE krijgt dit schooljaar een finaciële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.. WIj zetten het geld in voor aanvullende stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen en extra begeleiding bij praktijklessen.