Samenwerking school & ouders

SINNE heeft de schoolvlag elke dag letterlijk zichtbaar uit voor uw kind. We zijn een open, toegankelijke en herkenbare school, midden in de samenleving. We zoeken verbinding met de wereld om ons heen. Met u als ouder. Alleen samen met u kunnen we een succes maken van avontuurlijk passend onderwijs.

Daarom nodigen wij alle ouders van harte uit om mee te denken en mee te praten. Openheid en elkaar direct aanspreken vinden we belangrijk bij SINNE. Uw betrokkenheid bij onze school is onmisbaar. Samen zorgen we voor een geslaagde schooltijd en goede ontwikkeling van uw kind. Wij vinden dat alle leerlingen van onze school een optimale begeleiding verdienen. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd het contact met ouders/verzorgers te verstevigen, te continueren en de handelswijze op elkaar af te stemmen. Duidelijkheid voor de leerling is het doel.