Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR leden worden gekozen via verkiezingen. De MR denkt mee, praat mee geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdragen, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en om de school. De vergaderingen zijn openbaar. In de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle Odysseescholen, is SINNE vertegenwoordigd door één ouder.

Heeft u vragen, tips of ideeën?

Laat het weten aan de Medezeggenschapsraad. Uw stem wordt gehoord!

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

  • Pauline van der Zee
  • Paulien Mulder
  • Clara Poelman

Jaarverslag MR 20-21