Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderplatform

Het ouderplatform SINNE is een initiatief van een groepje ouders waarvan een kind naar deze prachtige school gaat. Het ouderplatform is een verbindende schakel tussen ouders onderling en waar nodig een schakei tussen de ouders en school en andere partijen zoals de gemeente.
Het ouderplatform is ontstaan uit de behoefte van ouders om meer betrokken te zijn bij de school en het samenzijn tussen ouders te stimuleren. Het team en directie van SINNE herkent en deelt deze behoefte en vindt participatie van ouders binnen de school zinvol.
Het uitwisselen van ervaringen en ervaringsdeskundigheid tussen ouders is de belangrijkste insteek van het ouderplatform. Ouders staan er niet alleen voor, maar wat bij kinderen zonder beperking automatisch en vanzelfsprekend gaat, is bij de leerlingen van SINNE niet vanzelfsprekend. Elke stap in de ontwikkeling van het kind behoeft gerichte en soms specifieke aandacht en dient te zijn opgenomen in het handelingsrepertoire van de ouder. Voor ouders is dit vaak een zoektocht naar de juiste insteek en benadering. Toch blijven er voor ouders veel vragen open zoals: op welk uitstroomniveau eindigt mijn kind als het kind de school verlaat. Hoe hanteer ik mijn kind in de puberleeftijd, het opbouwen van contacten tussen kinderen onderling en hoe zelfstandig wordt mijn kind etc.

Het ouderplatform organiseert daarvoor thema dagen en avonden, niet als toehoorder maar actief betrokkenen bijvoorbeeld over de omgang met het kind, het kind als een van de kinderen binnen het gezin, het kind in zijn omgeving thuis, bij wie kunnen we terecht met vragen over opvoeding, leren etc. Praktische zaken zoals het aanvragen van PGB en een Wajong uitkering. Dit omdat niet alle ouders die recht hebben op een PGB de juiste weg kennen en bewandelen.

Waar nodig maakt het ouderplatform gebruik van deskundigen uit het onderwijs, de gehandicaptenzorg, gedragswetenschappen, de gemeente etc.

Binnen het ouderplatform is nog ruimte voor enthousiaste ouders die mee willen denken. Dus heeft u tijd en lijkt het u iets neem dan vrijblijvend contact op met Fried Didden: fried.didden@gmail.com.