Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Sinne

Speciaal, omdat jij bijzonder bent.

Welkom bij SINNE, een school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. 

Vanuit Rust, Structuur en Veiligheid biedt een professioneel en enthousiast team avontuurlijk onderwijs aan in een uitdagende omgeving. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen. Dit doen we samen met ouders/verzorgers en andere expertise.

Binnen Sinne hebben we verschillende specialisten die het leerproces van de leerlingen mede ondersteunen. Dit om talenten en mogelijkheden van de leerlingen maximaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. 

Group 46

Missie en visie

SINNE is een openbare school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden, die al dan niet meervoudig gehandicapt zijn. SINNE valt onder het bestuur van stichting samenwerkingsbestuur Kyk.

KyK staat voor Krêft yn Kollektyf” Wij sluiten aan bij wat onze leerlingen nodig hebben, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit betekent “ZORG IN HET HART VAN DE SCHOOL”.

Ons onderwijs

  • passend in de praktijk
  • avontuurlijk

SO

De oriëntatie op mens en wereld in verweven in alle lessen. De kinderen in S(B)O A en SO B is een instroomgroep in combinatie met SBO WetterWille en is ook hier gesitueerd.

Deze groepen beginnen spelenderwijs al met schoolse vaardigheden. Binnen de SO groepen wordt thematisch gewerkt waar, naast de schoolse vaardigheden, aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden en de wereld om ons heen.

 

VSO

Het VSO bestaat uit 7 groepen. De verbinding tussen schoolse vaardigheden en praktijk wordt steeds belangrijker. De sociaal emotionele en cognitieve vaardigheden worden in de stamgroepen aangeboden.

De praktijkvakken zijn onderverdeeld in verschillende sectoren: Ambachtelijk werk, Groen, Consumptief, Dienstverlening en Techniek. 

De VSO leerlingen die onderwijs volgen in de uitstroomprofielen Dagbesteding en Arbeid hebben het recht om hun schoolloopbaan af te ronden met een schooldiploma.

 

Group 10
Group 10

Nieuws

Contactgegevens Sinne

Directeur: Peter Zeldenrust

Simmerdyk 5 | 8601 ZP Sneek
0515-859890
administratie.sinnesneek@kykscholen.nl