Het team

 

Peter Zeldenrust

Directeur

Marjon Huisman

Zorgcoördinator

Loes de Ree

Leerkracht/ IB

Baukje Hiemstra

Leerkracht

Margot Heepke

Leerkracht

Sabine Speelman

Leerkracht

Sandra Suierveld

VSO coördinator/ Leerkracht

Bouwe de Boer

Leerkracht

Jeltina Sieswerda

Leerwerkmeester Beeldcoach/ TEACCH

Riët Voogd

SO coördinator/ Leerkracht

Antje van der Vlugt

Logopedist/ SI therapeut

Margreet de Boer

Leerkracht

Tineke Wijbenga

Sensopatisch spel/ Onderwijsassistent

Clara Poelman

Leerkracht/ AB-er

Marleen Eekhof

Leerkracht

Els Woltjer

Leerkracht

Tialda Goodijk

Leekracht

Martha Hoekstra

Leerkracht

Erik Boellen

Leerkracht/ Stagecoach

Marieke Kamminga

Leerkracht

Lotte Broersma

Onderwijsassistent

Bram Sikma

Leewerkmeester Hout/ Groen

Eke Blauw

Onderwijsassistent

Dewi Hofstee

Leerwerkmeester/ MediaCoach/ ICT

Miranda Hoomans

Onderwijsassistent/ TeHaTex

Simone Feenstra

Onderwijsassistent

Lieske Smink

Onderwijsassistent

Paulien Mulder

Onderwijsassistent

Aleida van der Wal

Onderwijsassistent

Caroline van Beek

Leerwerkmeester Economie/ Onderwijsassistent

Marijke Lolkema

Onderwijsassistent

Pieter Zuidema

Leerkracht

Ria van der Feer

Leerwerkmeester Koken/ Catering

Anita van der Meulen

Leewerkmeester Zorg & Welzijn

Nathalie Hazeleger

Leerkracht

Ida Bouma

Onderwijsassistent

Maria Postma

Onderwijsassistent

Maartje Bouma

Spelagoog

Geeske van Hijum

IB-er VSO/ Leerkracht

Pauline van der Zee

Logopedist

Annemarie Kat

Onderwijsassistent

Esther Kuperus

Onderwijsassistent

Marian van der Leij

Administratie/ Assistent ortopedagoog

Sippy Rienstra

Administratie

Marcelle Penalver

Onderwijsassistent

Iris Blom

Ortopedagoog/ Generalist

Jurgen Boersma

Assistent- congiërge

Willem Jan Postma

Vakleerkracht Gym/ Rots-en Watertrainer

Metta Visser

Leerkracht

Otto Greiner

SMW/ Leerwerkmeester

Aaltsje Siebenga

Leerkracht

Edwin Potters

Leerkracht/ Stagecoach

Kim Kampman

Leerkracht

Thea Vietor

Onderwijsassistent