Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Peter

P. Zeldenrust | Directeur

marjon

M. Huisman | IB | Zorg

R. Voogd | IB | Zorg

Geeske

G. Kuipers | IB | Zorg

Tineke

T. Attema | Administratie

Caroline

C. van Beek | Leerwerkmeester

Eke

E. Blaauw | Onderwijsassistent

Margreet

M. de Boer | Leerkracht

Jurgen

J. Boersma | Conciërge

ida

I. Bouma | Onderwijsassistent

Maartje

M. Bouma | Spelagoog

Valery

V. Braet | Leerkracht

Lotte

L. Broersma | Onderwijsassistent

M. Croes | Leerkracht

Antje

A. Dieckmann | Logopedist | SI therapeut

Marleen

M. Eekhof | Leerkracht

Hanneke

H. Elskamp | Onderwijsassistent

Ria

R. van der Feer | Leerwerkmeester

Jelske

J. Galema | Leerkracht

Otto

O. Greiner | SMW | Leewerkmeester

M. de Haas | Onderwijsassistent

B. Wijzenbach | Leerkracht

Mie

M. Hansen | Onderwijsassistent

Nathalie

N. Hazeleger | Leerkracht

Margot

M. Heepke | Leerkracht

Baukje

B. Hiemstra | Leerkracht

Y. van der Logt | Vakleerkracht Gym

Martha

M. Hoekstra | Leerkracht

Dewi

D. Hofstee | Jobcoach | ICT

Marieke

M. Kamminga | Leerkracht

Kim

K. Kampman | Leerkracht

annemarie

A. Kat | Onderwijsassistent

Esther

E. Kuperus | Onderwijsassistent | ICT

MArian

M. van der Leij | Assistent Orthopedagoog | Administratie

Miranda

M. Miedema | Leerwerkmeester

L. Hoogstra | Leerkracht

Paulien

P. Mulder | Onderwijsassistent

Marije

M. Nijhoving | Onderwijsassistent

Anja

A. Oostenveld | Onderwijsassistent

Thialda

T. Otte | Orthopedagoog

Marcelle

M. Penalver | Jobcoach

T. de Poel | Onderwijsassistent

Clara

C. Poelman | Leerkracht

WJ

WJ. Postma | Vakleerkracht Gym

Maria

M. Postma | Onderwijsassistent

Edwin

E. Potters | Leerkracht | Stagecoach

Sippy

S. Rienstra | Administratie

anita

A. van Sas | Leerwerkmeester

aaltsje

A. Siebenga | Leerkracht

Jeltina

J. Sieswerda | TEACCH | Beeldcoach

S. de Goede | Leerkracht

Lieske

L. Smink | Onderwijsassistent

sabine

S. Speelman | Leerkracht

Lysbeth

L. Stroosma | Orthopedagoog

Sandra

S. Suierveld | Leerkracht

Minoesch

M. Veenstra | Onderwijsassistent

Metta

M. Visser | Leerkracht

Aleida

A. van der Wal | Onderwijsassistent

L. Wielinga | Onderwijsassistent

Tineke

T. Wijbenga | Sensopatisch Spel

Els

E. Woltjer | Leerkracht

Doeke

D. van der Zee | Leerkracht

Pauline

P. van der Zee | Logopedist

Tjalling

T. Zijlstra | Leerwerkmeester