Naast de geplande oudergesprekken (OPP gesprekken) vinden er ook huisbezoeken, en meer informele contacten met ouders plaats. We betrekken u graag bij alles wat er op school gebeurt. Zo kunnen we elkaar ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Open communicatie, ideeën uitwisselen, elkaar informeren; dat is ontzettend waardevol.

Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken, dan kunt u bellen om een afspraak te maken voor een gesprek met de leerkracht of bijvoorbeeld de zorgcoördinator. Ook bent u van harte welkom om in de klas te kijken hoe het met uw kind gaat. De informatie over SINNE bieden we u digitaal aan maar ook nog steeds op papier. Ongeveer 1x per maand verschijnt er een nieuwsbrief.