Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Specialisten

SINNE heeft mensen met speciale expertise binnen school om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. 

Totale communicatie (spraak-taalontwikkeling) en TEACCH (zelfstandigheidstraining, sociale vaardigheidstraining en psycho-educatie) lopen als rode draad en ankers door het onderwijsavontuur. 

Verder hebben we ook de expertise van: spelbegeleiding, logopedie, sensorische informatieverwerking (specialist prikkelverwerking). 

Voor uitgebreide beschrijving zie folder “Informatie specialisten".

Een vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt de gymlessen bij ons op school. De hele motorische ontwikkeling wordt in kaart gebracht. De vakleerkracht is ook onze Rots & Water specialist.

Zwemmen is tevens een onderdeel van het bewegingsonderwijs op het SO van SINNE. De leerlingen van de middenbouw die zindelijk zijn, gaan 1 x per week naar het zwembad met als doel het A- diploma halen.