Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

VSO

Het VSO bestaat uit 7 groepen. De verbinding tussen schoolse vaardigheden en praktijk wordt steeds belangrijker. De sociaal emotionele en cognitieve vaardigheden worden in de stamgroepen aangeboden. De praktijkvakken zijn onderverdeeld in verschillende sectoren:

  • Ambachtelijk werk: werken in de kaarsenmakerij | atelier
  • Groen
  • Consumptief: werken in de kantine | catering
  • Dienstverlening: werken in de dienstverlening | linnenkamer | repro | winkel | huishouden | magazijn
  • Techniek: werken aan de fiets | productie | computer | hout

Er is een verdeling gemaakt in 3 fasen:

  • fase 1: oriënterende fase
  • fase 2: verdiepen en uitbreiden
  • fase 3: keuze uitstroom

Binnen deze fase is er een opbouw in interne- en externe stages. De arbeidstoeleiding wordt beschreven in het stagebeleidsplan. Elke leerling heeft een eigen portfolio. Hierin worden de vaardigheden en competenties van de leerling beschreven. De leerling is eigenaar van dit portfolio en bepaalt zelf de inhoud. Wanneer passend bij de uitstroom van de leerling is er de mogelijkheid om certificaten binnen verschillende sectoren te volgen. Onder andere VCA, EHBO, Schoonmaak, Keuken en theorie brommerrijbewijs behoren tot het aanbod. De VSO leerlingen die onderwijs volgen in de uitstroomprofielen Dagbesteding en Arbeid hebben het recht om hun schoolloopbaan af te ronden met een schooldiploma.