VSO

Het VSO bestaat uit 7 groepen. De verbinding tussen schoolse vaardigheden en praktijk wordt steeds belangrijker. De sociaal emotionele en cognitieve vaardigheden worden in de stamgroepen aangeboden. De praktijkvakken zijn onderverdeeld in verschillende sectoren:

  • Ambachtelijk werk: werken in de kaarsenmakerij | atelier
  • Groen
  • Consumptief: werken in de kantine | catering
  • Dienstverlening: werken in de dienstverlening | linnenkamer | repro | winkel | huishouden | magazijn
  • Techniek: werken aan de fiets | productie | computer | hout

Er is een verdeling gemaakt in 3 fasen:

  • fase 1: oriënterende fase
  • fase 2: verdiepen en uitbreiden
  • fase 3: keuze uitstroom

Binnen deze fasen is er de mogelijkheid voor interne en/ of externe stage. De arbeidstoeleiding wordt beschreven in het stagebeleidsplan . Elke leerling heeft een eigen portfolio. Hierin worden de vaardigheden en compententies van de leerling beschreven. De leerling is eigenaar van dit portfolio en bepaalt zelf de inhoud.