VSO

Het VSO bestaat uit 7 groepen. De verbinding tussen schoolse vaardigheden en praktijk wordt steeds belangrijker. De sociaal emotionele en cognitieve vaardigheden worden in de stamgroepen aangeboden. De praktijkvakken zijn onderverdeeld in verschillende sectoren:

  • Ambachtelijk werk
  • Groen
  • Consumptief
  • Dienstverlening
  • Techniek

Er is een verdeling gemaakt in 3 fasen:

  • fase 1: oriënterende fase
  • fase 2: verdiepen en uitbreiden
  • fase 3: keuze uitstroom

Binnen deze fasen is er de mogelijkheid voor interne en/ of externe stage. De arbeidstoeleiding wordt beschreven in het stagebeleidsplan. Elke leerling heeft een eigen portfolio. Hierin worden de vaardigheden en compententies van de leerling beschreven. De leerling is eigenaar van dit portfolio en bepaalt zelf de inhoud.