Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ons aanbod

De start van schooljaar 2022-2023 is met 15 groepen. 7 groepen SO (t/m 12 jaar) waarvan S(B)O A een instroomgroep is in combinatie met SBO Wetterwille, deze is gesitueerd op Wetterwille. Er zijn 8 groepen VSO (12 t/m18). VSO 1, VSO 2 en VSO 3 hebben hun lokaal op de bovenverdieping van Wetterwille. Alle andere groepen zitten in het Sinnegebouw. In totaal zijn er ongeveer 130 leerlingen.

Niet het lesaanbod maar de mogelijkheden/ talenten en wensen van de leerling staan centraal. Dit betekent maatwerk, voor elke leerling een eigen arrangement. In samenspraak met ouders worden de doelen vastgelegd in het OntwikkelingsPlanPerspectief. Het avontuur kan, waar mogelijk, ook gezocht worden in een samenwerking met de Praktijkschool, het SBO of reguliere basisschool.

Samen

Zowel de leerling als de leerkracht is eigenaar van het programma. Ze kennen de doelen en het programma is voor de leerlingen betekenisvol. Ons onderwijsaanbod wordt gemaakt in co-creatie met het bedrijfsleven, instellingen voor kunst, sportorganisaties, overheid en maatschappelijke instellingen. Leren is niet het exclusieve terrein van de school maar een gezamenlijke onderneming met maatschappelijke partners. Zo creëren we toegevoegde waarde aan een kennismaatschappij.

De netwerken binnen de maatschappij zijn bijzonder belangrijk. De stagecoach vormt de verbinding tussen de leerling en zijn latere uitstroombestemming. De begeleiding is uitgebreid en blijft ook nadat de leerling de school verlaten heeft zeker nog drie jaar structureel.

Totale Communicatie

De wereld van de leerlingen houdt niet op bij school. Zo leren we ook de omgeving van de leerlingen om te communiceren met de gebaren zodat de wereld voor hen dan groter wordt. Ze worden immers begrepen en kunnen begrijpen. De communicatiedeskundigen organiseren meermalen per jaar teamcursussen en cursussen aan derden (hulpverleners, zorgver van de leerlingen) zodat begrijpen en begrepen worden voor onze leerlingen aan de orde blijft!

Bijzondere activiteiten

SINNE organiseert elk jaar interessante en educatieve buitenschoolse activiteiten voor alle leerlingen. In februari het jaarlijks terugkerend voetbaltoernooi. We organiseren sportdagen en ook provinciaal is er een grote sportdag 1x in de twee jaar. Behalve SO A en SO B (zijn gaan 1 dag) gaan alle groepen enkele dagen op schoolkamp. Verder zijn er uitstapjes naar bijvoorbeeld musea en andere bezienswaardigheden. We nemen deel aan projecten van verschillende culturele instellingen en onder begeleiding van AKTE 2 hebben we zelfs een schoolband, de TalentBand met een jaarlijks optreden. We hebben een verkleedfeest, schoolverlatersfeest, kerstbal, voorleesontbijt, pake- en beppedag, brusjesdag, feestelijke ouderavond, etc.

Opvang

Op SINNE is de buitenschoolse opvang op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Deze wordt aangeboden door Wille! De opvang is kosteloos, de vergoeding vindt plaats via de gemeente. Zie het kopje 'Opvang' voor meer informatie.