Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

S(B)O kleutergroepen

SBO WetterWille en (V)SO SINNE vinden dat alle leerlingen onderwijs verdienen dat bij hen past. Toch zien wij dat het onderwijs dat geboden wordt nog steeds niet helemaal passend is, zelfs niet in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Er zijn leerlingen die een nog betere aansluiting verdienen.

 

SBO WetterWille en (V)SO SINNE hebben de kans gezien om deze groep leerlingen een juiste plek te bieden.

 

In 2019 zijn wij met beide scholen een samenwerking gestart met een S(B)O kleutergroep. Dit is een heterogene groep met leerlingen in de kleuterleeftijd vanuit SINNE en WetterWille samen in één groep. Naast onze SO en SBO groepen is deze S(B)O kleutergroep een grote kans om nog passender onderwijs te bieden. Door de groep klein te houden en standaard een leerkracht en een assistent voor de klas te hebben is dit de kans om zowel didactisch als pedagogisch aan te sluiten bij de behoeftes van alle leerlingen! Daarnaast wordt de expertise van deze beide scholen optimaal ingezet in deze groep. Hierbij kunt u denken aan logopedie, fysiotherapie, sensorische prikkelverwerking, spelbegeleiding enzovoort.

 

Naar school gaan en les krijgen in heterogene groepen vinden wij op SBO WetterWille en (V)SO SINNE van groot belang. Aangezien leven in de maatschappij betekent dat je moet kunnen omgaan met de verschillen in de maatschappij. Onze groepen zijn dus ook een afspiegeling van deze maatschappij waarbij wij onze leerlingen, daar waar nodig, ondersteunen en leren omgaan met elkaar en elkaars verschillen.

 

Voor iedere leerling van SBO WetterWille en (V)SO SINNE geldt dat de behoefte van de leerling voorop staat en dat deze leerlingen optimaal worden voorbereid op het voorgezet onderwijs. In het kader van Passend Onderwijs zijn wij er als scholen verantwoordelijk voor dat dit goed gebeurt. Regulier voortgezet onderwijs (van Praktijkonderwijs tot aan Havo/Vwo) of Voortgezet Speciaal Onderwijs, met deze kleutergroep zetten wij de eerste stap tot een verdere samenwerking om alle leerlingen in de basisschoolleeftijd een echt passende plek te bieden en voor te bereiden op een leven in de samenleving.

 

Wilt u meer weten over deze groep of over onze scholen dan bent u van harte welkom.