Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR leden worden gekozen via verkiezingen. De MR denkt mee, praat mee geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdragen, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en om de school. De vergaderingen zijn openbaar. In de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle Kykscholen, is SINNE vertegenwoordigd door één ouder.

Heeft u vragen, tips of ideeën?

Laat het weten aan de Medezeggenschapsraad. Uw stem wordt gehoord!

Oudergeleding:

  • Wytse Westerik
  • Johan Westra
  • Mirjam Palsma

Personeelsgeleding:

  • Pauline van der Zee
  • Paulien Mulder 
  • Els Woltjer (tijdelijk ivm zwangerschapsverlof)
  • Doeke van der Zee

Jaarverslag MR 21-22