Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons door de leerlingen is onder schooltijd niet toegestaan. Die leerlingen die een mobiele telefoon bij zich hebben, zetten hem bij binnenkomst in school uit, leveren hem in bij de leerkracht die hem vervolgens in de kluis legt. Aan het einde van de schooldag neemt de leerling zijn/ haar mobiele telefoon weer mee naar huis.