SO

De oriëntatie op mens en wereld in verweven in alle lessen. De kinderen in SO A en SO B beginnen spelenderwijs al met schoolse vaardigheden. Binnen de SO groepen wordt thematisch gewerkt waar, naast de schoolse vaardigheden, aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden en de wereld om ons heen.