Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Expertisecentrum

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. De KYKcholen bieden dit Passend Onderwijs. Wij hebben specifieke kennis en expertise verzameld in ons Expertise Centrum en kunnen dat op ieder gewenst moment inzetten in onze scholen. Wij zijn trots op onze voorzieningen en hebben de informatie hierover gebundeld in een krant.

Wat is het Expertisecentrum

Elke leerling moet onderwijs krijgen dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. En het liefst op een school in eigen dorp, buurt of wijk. Maar als dat echt niet kan, is er een school voor speciaal (basis)onderwijs. Dat is de kern van ‘Passend Onderwijs’. Het motto is: ‘Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’. Om dat mogelijk te maken is het Expertisecentrum Passend Onderwijs Zuidwest- Friesland opgericht. Sommige kinderen hebben extra zorg en begeleiding nodig. Het Expertise centrum zorgt hiervoor, in nauw overleg met school en ouders.

Wat doet de school zelf?

Elke school is zelf verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs. Daarvoor heeft de school een interne zorgstructuur. Soms is er meer zorg nodig dan de school kan bieden. Of weet de leerkracht nog niet op welke wijze het kind het beste ondersteund zou kunnen worden. In deze situaties kan het Expertisecentrum worden ingeschakeld.

Hoe werkt het Expertisecentrum?

Het Expertisecentrum is er voor leerkrachten, ouders én voor leerlingen binnen het primair onderwijs. De school neemt zelf contact op met de zorgcoördinator van het Expertisecentrum. Deze overlegt samen met leerkracht en ouders welke extra steun gewenst is. De leerkracht krijgt advies en eventueel coaching. Daarnaast kan de leerling tijdelijk extra ondersteuning krijgen van één van de specialisten van het Expertisecentrum. Ook de ouders worden hier nauw bij betrokken, want de begeleiding kan verder reiken dan alleen op school. Uiteraard vindt zo nodig afstemming plaats met andere organisaties, zoals het maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, jeugdverpleegkundigen, Renn 4 etc.

Wat biedt het Expertisecentrum?

Het Expertisecentrum heeft het volgende aanbod:

  • Advies
  • Zorgcoördinatie/koppeling vraag en aanbod van de zorg
  • Begeleiding, onderzoek, training en coaching van kinderen, leerkrachten en ouders

Welke professionals?

Het Expertisecentrum beschikt over de volgende professionals:

  • Ambulant begeleiders, SBO en cluster 3
  • Orthopedagogen
  • Vak- en beeldend therapeuten
  • Spelbegeleiders
  • Kindercoaches
  • Gespecialiseerde leerkrachten en onderwijsassisten
  • Logopedisten