Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ziekmelden en verlof aanvragen

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Belt u dan vóóor 07.30 uur met het vervoersbedrijf dat uw kind naar school brengt (indien van toepassing). Tussen 08.00 uur en uiterlijk 08.30 uur kunt u de school bellen om uw kind af te melden.

Is een leerling zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan krijgen.

Meer informatie hierover en het aanvraagformulier staan op de website onder het kopje 'Downloads'. De directeur van onze school beoordeelt aanvragen voor bijzonder verlof.